วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อลังการงามวิจิตรงดงามท่ามกลางเทือกเขาและทะเลหมอก

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ก” แห่งใหม่ของเขาค้อที่เรียบร้อยแล้ว และน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขาค้อที่มีนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มมาเที่ยวแล้วประทับใจ เป็นสถานที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิต วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

มหาวิหาร พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จุดประสงค์ในการสร้างนี้ เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 85 พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป จากรูปจำลองด้านบนนี้ ฐานมีขนาดความกว้าง 41 เมตร ยาม 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 6 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่นๆนั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา

ศาลาพระหยกเขียว ศาลาปฏิบัติธรรมรูปทรงจตุรัสโปร่ง รายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติของขุนเขาเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้ ต้นไม้นานาพรรณโดยรอบ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง และได้แรงศรัทธาของช่างชาวบ้านหมู่บ้านทางแดงเป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งผสมผสานงานปูน งานไม้ พร้อมศิลปะลวดลายไทยที่งดงาม ประดับทั้งภายนอกและภายในอย่างลงตัว พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ดูแลการก่อสร้าง โดยใช้จินตนาการของท่าน แล้วบอกให้เหล่าช่างชาวบ้านดำเนินการตามที่ท่านบอกเป็นระยะๆ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ศาลาปฏิบัติธรรมที่สง่างาม เรียบง่าย เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดก็แล้วเสร็จ มีสถานที่สำคัญ อื่น ๆ เช่น พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล ลานโพธิ์ พระบรมสารีริกธาตุ ลานพระสีวลี พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ เสาพุทธชัยมงคลสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

การเดินทาง ขับรถตามทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 103-104 (ทางเข้าบ้านทางแดงหรืออีกทางหนึ่งอยู่ใกล้ทางลงเขา) จะเห็นป้ายให้ขับรถเลี้ยวเข้ามาอีกระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แวะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สามารถขับรถต่อไป Pino Latte Resort&Café และเดอะหลุยส์เขาค้อ ขับรถเป็นวงกลมเช่นกัน

อีกเส้นทางหนึ่งขับรถตามทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 101 (ทางเข้าจะอยู่ข้างปั้มน้ำมัน PT) จะเห็นป้ายให้ขับรถเลี้ยวระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงเดอะหลุยส์เขาค้อ หากขับรถต่อไปถึง Pino Latte Resort&Café และถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขับรถเป็นวงกลม ห่างจากสามแยกแคมป์สน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร กิจกรรม เดินชมภายในบริเวณที่กำหนด พระบรมสารีริกธาตุที่องค์พระเจดีย์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถบริเวณกว้าง (ของเอกชน ค่าบริการ 30 บาท) ห้องน้ำสะอาด  มีร้านขายของฝากจากเขาค้อ และร้านอาหารอร่อย เช่น ขนมจีนหล่มเก่า ส้มตำรสแซ่ปหลาย อาหารพื้นเมืองเพชรบูรณ์มากมาย จำหน่าย ร้านอยู่ริมถนนใกล้กับพระเจ้าห้าพระองค์ไปทาง Pino Latte Resort&Café

ที่ตั้ง  80 หมู่ 4 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280  พิกัด GPS : 16.789308, 101.050849  ทางเข้าอยู่กิโลเมตรที่ 101 และ 103-104 (3 เส้นทาง) ทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

โซเชียลมีเดีย Website : http://www.phasornkaew.org Facebook/
เช็คอิน :  https://www.facebook.com/Watphasornkaew


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://www.tourphetchabun.com