วัดพระธาตุดอยพระฌาน : เที่ยวลำปาง กับแหล่งบุญกลางทะเลหมอก

วัดพระธาตุดอยพระฌาน แหล่งบุญกลางทะเลหมอก

สวยงามด้วยพุทธศิลป์สมัยใหม่ที่ลงตัว กลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าเขา

วัดพระธาตุดอยพระฌาน สถานที่แห่งบุญกลางหุบเขาในตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองลำปาง 45 นาที โดยการเดินทางจากอำเภอเมืองลำปาง ใช้เส้นทางถนนลำปาง-แม่ทะ เลี้ยวตรงแยกบ้านฟ่อน(ซุปเปอร์ไฮเวย์) มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ทะ ก่อนถึงตัวอำเภอ จะถึงตำบลป่าตันก่อน และมีป้ายบอกทางตลอดทางจนถึงวัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสักการะ มีประเพณีในการเดินขึ้นมาสักการะพระธาตุทุกปีมาแต่ช้านาน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักนัก จนกระทั่งได้รับการบูรณะ พัฒนา และดำเนินการหาทุนในการจัดสร้างวัดขึ้นมาให้มีสถาปัตยกรรมเชิงพุทธศิลป์ที่งดงามดังเช่นปัจจุบัน และเริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ปัจจุบันในต้นปี 2560 วัดยังคงถูกพัฒนาสร้างและบูรณะไปเรื่อยๆ ซึ่งมีศรัทธาญาติโยมบริจาคปัจจัยเพื่อการนี้ วัดเริ่มขยายพื้นที่ และเป็นจุดหมายทางการปฏิบัติธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เพิ่มความสำคัญขึ้นทุกวัน

ในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่หมอกลงจัด หากมาสักการะวัดพระธาตุดอยพระฌานในช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว จะได้รอชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกรอบตัว มองไปสวยงามสุดลูกหูลูกตา เวลาที่แนะนำให้มาถึงวัดคือช่วงเวลาประมาณ 06:30 น. ครับ

ทะเลหมอก ตำบลป่าตัน และแสงแรกของตะวัน

ทั้งรอบๆวัดร่มรื่น ดอกไม้นานาพันธุ์ถูกปลูกไว้อย่างพิถีพิถัน การจัดพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่วัดได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่จำกัด 

***************************************************

วัดพระธาตุดอยพระฌาน สถานที่แห่งบุญกลางหุบเขาในตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองลำปาง 45 นาที โดยการเดินทางจากอำเภอเมืองลำปาง ใช้เส้นทางถนนลำปาง-แม่ทะ เลี้ยวตรงแยกบ้านฟ่อน(ซุปเปอร์ไฮเวย์) มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ทะ ก่อนถึงตัวอำเภอ จะถึงตำบลป่าตันก่อน และมีป้ายบอกทางตลอดทางจนถึงวัดพระธาตุดอยพระฌาน