พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ จันทบุรี

พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ จันทบุรี
ตั้งอยู่ที่ : ถนนสาย 3149 ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เดิมวัดชากใหญ่ชื่อ วัดมหาปทุมวิทยาราม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดชากใหญ่ วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดย หลวงตามหาบัว (พระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน ) จนถึงปีพ.ศ. 2508 พระอธิการธรรมรัติ ได้มาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสวัด บรรยากาศในวัดมีความร่มรื่น เต็มไปด้วยประติมากรรมเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนามากมายและยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวต่างๆของประติมากรรมนั้น ๆ ด้วย

 

 

ดูข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่นี้นะค่ะ :
#Youtube # https://www.youtube.com/Okchanthaburi
#Facebook # https://www.facebook.com/okchanthaburi
#Blogspot # http://okchanthaburi.blogspot.com
#Website # http://www.okchanthaburi.com