สะพายเป้ นั่งรถเมล์ ไปรถไฟ ไปเที่ยว...จ.สมุทรสงคราม ๑๒ เมือง ต้องห้าม...พลาดPLUS

นั่งรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ (กรุงเทพฯ) ไปลง สถานีรถไฟมหาชัย(จ.สมุทรสาคร) ข้ามเรือข้ามฟาก(ท่าเรือรับลม)

ข้ามฝั่งท่าฉลอม เดินเท้าไปสถานีรถไฟบ้านแหลม (จ.สมุทรสาคร ) ต่อรถไฟไปสถานีแม่กลอง(จ.สมุทรสงคราม)

จากสถานีบ้านแหลม เวลา ๐๖.๓๐ น, ๑๐.๑๐ น., ๑๒.๓๐ น., ๑๖.๔๐ น.

๑.ขนส่งสายเหนือ ชานชาลา ที่ ๖ โต๊ะที่ ๑๐๑ (หมอชิต)  แม่กลอง (จอดคิวเจ้ต้อย)

เที่ยวแรกจาก หมอชิต – แม่กลอง            เที่ยวสุดท้าย หมอชิต – แม่กลอง

เวลา๐๕.๓๐ น.                                     เวลา ๒๐.๐๐ น.

เที่ยวแรกแม่กลอง – หมอชิต                 เที่ยวสุดท้าย แม่กลอง – หมอชิต

เวลา๐๕.๓๐ น.                                     เวลา ๑๙.๐๐ น.

โทร.๐๙๙-๕๙๐-๕๐๐๔,๐๘๑-๗๑๒-๗๖๙๓.

๒.ขนส่งสายใต้เก่า ชานชาลา ที่ ๑๐ โต๊ะที่ ๑๐ แม่กลอง (จอดข้างแป๊ะโฆษณา)

สายใต้เก่า – แม่กลอง                      เที่ยวสุดท้าย สายใต้เก่า – แม่กลอง

เวลา๐๕.๓๐น.                                     เวลา ๒๑.๐๐ น.

แม่กลอง – สายใต่เก่าเที่ยวแรก         เที่ยวสุดท้าย แม่กลอง – สายใต้เก่า

เวลา๐๖.๓๐ น.                                     เวลา ๑๘.๐๐ น.

โทร.๐๙๒-๖๒๔-๒๒๕๔,๐๘๗-๑๕๕-๕๑๘๗

๓.ขนส่งสายใต้เก่า ชานชาลา ที่ ๖ โต๊ะที่ ๔๗ แม่กลอง (จอดข้างวัดป้อมแก้ว)

สายใต้เก่า – แม่กลอง                      เที่ยวสุดท้าย สายใต้เก่า – แม่กลอง

เวลา๐๖.๓๐ น.                                     เวลา ๒๐.๐๐ น.

แม่กลอง – สายใต้เก่าเที่ยวแรก         เที่ยวสุดท้ายแม่กลอง – สายใต้เก่า

เวลา๐๔.๓๐ น.                                     เวลา ๑๘.๐๐ น.

๔.ขนส่งสายใต้เก่า ปิ่นเกล้า(โลตัส) สายใต้ใหม่ ชานชาลา ที่ ๑๐ แม่กลอง สุดสายที่ ดำเนินสะดวก (จอดข้างธนาคารกรุงเทพฯ)

สายใต้เก่า – แม่กลอง                      เที่ยวสุดท้าย สายใต้เก่า – แม่กลอง

เวลา๐๕.๓๐ น.                                     เวลา ๒๑.๐๐ น.

แม่กลอง – สายใต้เก่าเที่ยวแรก         เที่ยวสุดท้าย แม่กลอง – สายใต้เก่า

เวลา๐๔.๐๐ น.                                     เวลา ๑๘.๓๐ น.

โทร.๐๘๐-๖๒๕-๗๑๕๘ ปิ่นเกล้า.๐๘๑-๕๒๖-๗๕๘๕สายใต้.๐๓๔-๗๕๖-๗๔๒ แม่กลอง ๐๓๒-๒๔๑-๒๔๘ ดำเนินสะดวก

 

๕.จากสนามบินสุวรรณภูมิ นั่งรถบริการของสนามบิน(บริการฟรี)มาที่คิดรถตู้ ๕๒๒ สุวรรณภูมิ – ปากน้ำ ลงสี่แยกไปแดงแรก ลงต่อรถตู้ใต้สะพานบางนา(สี่แยกไฟแดง)

บางนา – แม่กลอง (จอดหน้าธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด)

ชานชาลา ที่ ๖ โต๊ะที่ ๔๗   แม่กลอง (จอดหน้าวัดป้อมแก้ว)

บางนา – แม่กลอง เที่ยวแรก                     เที่ยวสุดท้าย บางนา – แม่กลอง

เวลา๐๖.๓๐ น.                                     เวลา ๒๐.๓๐ น.

แม่กลอง – บางนา เที่ยวแรก         เที่ยวสุดท้าย แม่กลอง – บางนา

เวลา๐๕.๐๐ น.                                     เวลา ๑๘.๒๐ น. (จ.-ศ) เวลา ๑๙.๐๐ น. (ศ.ส.อ.)

โทร.๐๘๘-๘๙๒-๐๕๑๑, ๐๘๕-๑๙๓-๙๐๔๐. หมายเหตุ สายนี้ ผ่านสำโรง BTS ต่อไปชลบุรี พัทยา สมุทรปราการ

 

๖.นครปฐม(จอดหน้า ม.ศิลปกร) แยกบางแพ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อัมพวา แม่กลอง (จอดที่ บขส.เก่า)

นครปฐม – แม่กลอง เที่ยวแรก                     เที่ยวสุดท้าย นครปฐม – แม่กลอง

เวลา๐๖.๐๐ น.                                     เวลา ๑๘.๓๐ น.

แม่กลอง – นครปฐมเที่ยวแรก                   เที่ยวสุดท้า แม่กลอง – นครปฐม

เวลา๐๕.๓๐ น.                                     เวลา ๑๗.๓๐ น.

โทร.๐๘๘-๔๕๘-๔๕๘๘. หมายเหตุ สามารถเดินทางมาจาก กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ ไปลงนครปฐม หน้า ม.ศิลปกร หรือ จะนั่งรถสายกาญจนบุรี – ราชบุรี ไปลงที่แยกบางแพ

๗.ตลาดแม่กลอง – ตลาดอัมพวา

รถสองแถวสีฟ้า จอดตรงหน้า เซเว่นฯ ตรงข้ามกับธนาคาร ธนชาติ

๘.ตลาดแม่กลอง – วัดศรัทธาธรรม – ดอนหอยหลอด

รถสองแถวสีฟ้า จอดอยู่ตรงโรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้าฯ ใกล้ๆสถานีรถไฟแม่กลอง

๙.ตลาดแม่กลอง – วัดภุมรินทร์ฯ – วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) วัดปราโมทย์

รถสองแถวสีฟ้า จอดอยู่ถนนตลาดแนวทางรถไฟ ใกล้ท่ารถอัมพวา