สมุทรสงคราม

เมืองสายน้ำสามเวลา จ.สมุทรสงคราม

เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุด และมีประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

เที่ยวไป ชอปไป ไปดอนหอยหลอด, สมุทรสงคราม

ร้านจำหน่ายอาหารและของทะเลมีตลอดแนวริมทะเลดอนหอยหลอด จนถึงบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรฯ

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์, สมุทรสงคราม

แนวพระราชดำริพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพ และการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน

ค่ายบางกุ้ง, สมุทรสงคราม

ค่ายแห่งนี้เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐

แนะนำที่พัก จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงแรมชูชัยบุรี, สมุทรสงคราม

ด้วยการปลูกสร้างที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำที่คับคั่งและอุดมสมบูรณ์นามอดีต” บางช้างตลาดสวนนอก” และ ขนานนามว่า “บางกอกตลาดสวนใน” อดีตบางช้างสวนนอก ปัจจุบันนามอัมพวา สมุทรสงครามนั่นแล

โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา, สมุทรสงคราม

นอนสบายๆ กับวันเบาๆ ที่อัมพวาน่านอน โรงแรมบูติคขนาดอบอุ่น ที่ร้อยเรียงมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งสายน้ำเพื่อวันพักผ่อนของคุณที่แสนพิเศษ

โรงแรมรอยัลแลนด์ แม่กลอง, สมุทรสงคราม

เป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ห่างจากตลาดร่มหุบประมาณ ๒๐๐ เมตร อยู่กลางใจเมืองแม่กลองและใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

แนะนำร้านอาหาร จังหวัดสมุทรสงคราม

ร้านอาหาร คุณเป๋า ดอนหอยหลอด, สมุทรสงคราม

เป็นร้านอาหารที่เหมาะกับการพักผ่อนในการในการเดินทางและเป็นสถานที่ ที่น่านั่งรับประทานอาหารริมทะเล ด้วยความพร้อมในการจัดการพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มารับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี

บ้านปูส้มตำ, สมุทรสงคราม

บรรยากาศนั่งสบายๆ ไม่ร้อน ท่ามกลางสวนที่มีคูคลองมีน้ำมีปลา ช่วยสร้างบรรยากาศในการนั่งรับประทานได้เป็นอย่างดี

ร้านอาหาร คุ้มแสงทอง, สมุทรสงคราม

บรรยากาศเรียบง่าย ใต้ต้นลำพูและแมกไม้นานพันธุ์ บริการแบบบ้านๆ ไม่หรูหรา แต่อาหารรสชาติหนักแน่น