ปราสาทตาเมือนธมมนต์คำสาปในจารึก

“ปราสาทตาเมือนธม”

Prasat Ta Muean Thom

มนต์คำสาปในจารึก


 

• จากประวัติเดิม  ปราสาทตาเมือนธม  ( คำว่า ตา เมือนธม  เป็นภาษาเขมรแปลว่า ตาไก่ใหญ่ )  ปราสาทหินทรายโบราณขนาดใหญ่ที่สุด ในกลุ่ม  ปราสาทตาเมือน โบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ประกอบไปด้วย ปราสาทตาเมือน, ปราสาทตาเมือนโต๊ด และ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาททั้งสามตั้งอยู่ใกล้เคียงกันบนแนวภูเขาบรรทัด ใน ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ติดชายแดนกัมพูชา ห่างเพียง 100 เมตรเท่านั้น โดยตัวปราสาทตาเมือนธม สร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสวยัมภูลึงค์ หรือลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และนี่เองที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ปราสาทหลังนี้เป็นศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย เป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม แต่ภายหลังได้ถูกใช้เป็นพุทธสถาน นักโบราณคดีกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวน

การเดินทาง

• การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ไปทางอำเภอปราสาทตามทางหลวงหมายเลข 214 จนมาถึงทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 24 ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 24 จนถึงสามแยกบริเวณนิคมปราสาท ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามป้ายบอกทางไปอำเภอพนมดงรัก ตามทางหลวงหมายเลข 2397 จนมาถึงแยกบริเวณ อบต. แนงมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข 224 จนพบป้ายบอกทางไป กลุ่มปราสาทตาเมือน

ลิงค์แผนที่ Google map

• ก่อนเข้าเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องทำการแลกบัตรเพื่อแสดงตนว่าเราอยู่ในเขตชายแดน

กาลครั้งหนึ่ง
ปราสาทตาเมือน

เดินทางจากด่านทางเข้ามาประมาณ 500 เมตรเราจะพบกับ ที่พักคนเดินทาง
          • ปราสาทตาเมือน หรือที่เรียกกันว่า “ธรรมศาลา-บ้านมีไฟ” แห่งหนึ่งใน 121 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนคร โปรดฯ ให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณไปยังเมืองพิมาย จึงถือว่าเป็นปราสาทหินที่เชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณระหว่าง ปราสาทนครวัด-นครธม ประเทศกัมพูชา กับปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ และ ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา

ปราสาทตาเมือนด้านหลัง

• ที่พักคนเดินทาง เป็นปราสาทหลังแรกที่ ผู้ไปเยือนจะได้พบ สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ในเงาไม้ร่มรื่น กรมศิลปากรบูรณะไว้เป็นอย่างดี เดิมเชื่อกันว่าเป็นที่แวะพักของคนเดินทาง สำหรับผู้สัญจรรอนแรมมาตามเส้นราชมรรคา

สัญลักษณ์บนหินทราย
มุมด้านบนปราสาทตาเมือน
ปราสาทตาเมือนด้านหลัง ซุ้มประตู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมปราสาทตาเมือนภายใน
ปราสาทตาเมือนภายใน
ปราสาทตาเมือนภายใน
ปราสาทตาเมือนภายใน
ปราสาทตาเมือนภายใน
ปราสาทตาเมือนประตูหน้า
ปราสาทตาเมือนประตูหน้า
ปราสาทตาเมือนประตูหน้า
ผ่านกาลเวลา
ต้นหญ้างอกมาจากหินทราย
บริเวณนอกปราสาทตาเมือน
แกะสลักสวยงาม
ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมปราสาท
บริเวณนอกปราสาทตาเมือน
ปราสาทตาเมือนด้านหน้าหันไปทางทิศใต้

• ปราสาทตาเมือน ลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวมีห้องยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า ผนังด้านหนึ่งปิดทึบ แต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนอีกด้านมีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด ว่ากันว่าเคยมีผู้พบทับหลังเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว 2-3 ชิ้น

ปราสาทตาเมือนด้านหลัง

เดินทางออกจากปราสาทตาเมือนไปที่ ปราสาทตาเมือนโต๊ด ประมาณ 390 เมตร

บุญคุณของแผ่นดิน

• ปราสาทตาเมือนโต๊ด อยู่ห่างจาก ปราสาทตาเมือนธม ประมาณ 750 เมตร

ต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าปราสาท

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

• ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน
• ซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำเช่นเดียวกับอโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต

มุมด้านหน้าปราสาทตาเมือนโต๊ด นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำเช่นเดียวกับอโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ
ตอต้นไม้ในสระน้ำ
มุมด้านหน้าปราสาทตาเมือนโต๊ด
มุมด้านหน้าปราสาทตาเมือนโต๊ด
มุมด้านหน้าปราสาทตาเมือนโต๊ด ซุ้มประตู (โคปุระ)
ซุ้มประตู (โคปุระ)

• ซุ้มประตู (โคปุระ) ปราสาทตาเมือนโต๊ดเป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว

ช่องหินผ่านซุ้มประตู (โคปุระ)

• ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบ ศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต เป็นจารึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจำอโรคยาศาลแห่งนี้
• “ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ และ ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปเนื้อความให้ทราบว่า กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ และกล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในแผนกต่าง ๆ เช่น แพทย์ ผู้ดูแลสถานพยาบาล เป็นต้น”

เชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็นอโรคยศาลหรือสถานรักษาพยาบาลของชุมชนหรือตามรายทางที่เป็นเส้นทางคมนาคม

• ความที่อาจารย์สมบัติถอดจากจารึก ชี้ชวนให้เราทราบว่า อโรคยศาล หรือ อโรคยศาลา มีการใช้งานจริง มิเพียงแค่เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่สถานพยาบาลอาจก่อสร้างด้วยไม้ เวลาผ่านมาใกล้ 1,000 ปี ย่อมสูญหายไปกับกาลเวลา

ภายใน ซึ่งประกอบพิธีกรรมบางอย่าง
บรรยากาศภายใน
มีกำแพงล้อมรอบปราสาทตาเมือนโต๊ด
ปราสาทตาเมือนโต๊ด
ขันโบราณที่เราค้นพบอายุราวๆ 100 ปี (มุขครับ)

ปราสาทตาเมือนธม

• ปราสาทตาเมือนธม อยู่ถัดจากมา ปราสาทตาเมือนโต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดใน กลุ่มปราสาทตาเมือน

เราเรียกกันว่า ปราสาทตา– เมือนธม บริเวณที่ตั้งคาบเกี่ยวระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชา ชนิดทำให้หวาดเสียวเป็นอย่างมาก • ชาวไทยที่จะเข้าไปดู ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก่อน เพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และปลอดภัยจาก “กรุบแบก” ในภาษาไทยก็คือ ระเบิด นั่นเอง

ห้ามเข้า!!
ห้ามออกนอกเส้นทาง
บันไดทางขึ้นปราสาทตาเมือนธม
บันไดทางขึ้นปราสาทตาเมือนธม

• บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นปราสาทตาเมือนธม ( ทางด้านหลังของผมหรือง่ายๆ ตรงหน้าบันได คือฝั่งประเทศกัมพูชาห้ามเข้าเด็ดขาด, ห้ามถ่ายภาพลงไป เราทำได้แค่ยืนมองเหมือนพี่เสือขาว)
• บริเวณใกล้ๆตัวปราสาทตาเมือนธม ยังมีระเบิดหลงเหลือการเก็บกู้อยู่ไม่น้อย ดังนั้น!! การเข้าชมควรให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอยู่เคียงข้าง เพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน “หวาดเสียวเป็นอย่างมาก”

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา เฝ้าดูแลความเรียบร้อย
ปราสาทประธาน
ปราสาทประธาน

เมื่อเดินบันไดขึ้นมาก็จะพบกับ ปราสาทตาเมือนธม
• ปราสาทตาเมือนธม (คำว่า ตา เมือนธม เป็นภาษาเขมรแปลว่า ตาไก่ใหญ่) เป็นปราสาทหินทรายโบราณขนาดใหญ่ที่สุด ในกลุ่มปราสาทตาเมือน โบราณสถานแบบขอม 3 หลัง อันประกอบไปด้วย ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือนธม ปราสาททั้งสามตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน บนแนวภูเขาบรรทัด
• โดยตัวปราสาทตาเมือนธม สร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสวยัมภูลึงค์ หรือลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และนี่เองที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ปราสาทหลังนี้เป็นศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์  ลัทธิไศวนิกาย เป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรม แต่ภายหลังได้ถูกใช้เป็นพุทธสถาน นักโบราณคดีกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวน

ปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง

•  ปราสาทตาเมือนธม นอกจากเป็นปราสาทที่เกือบจะสมบูรณ์ด้วยรูปทรงแล้ว นักโบราณคดียังได้พบศิลาจารึกหลายหลัก และถ้านับรวมกับที่พบในบริเวณใกล้เคียงเข้าไปด้วย จะได้ถึง 14 หลัก
• กลายเป็นกลุ่มโบราณสถานที่รวยศิลาจารึกที่สุดในประเทศไทยอายุที่ลงไว้ในจารึก มีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 อักษรที่ใช้จารึกเป็นตัวอักษรหลังปัลลวะ และตัวอักษรขอมโบราณส่วนภาษาที่ใช้ มี 2 ภาษา คือ ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณ
• เนื้อหาในจารึกมีความหลากหลายกันไป ตามเป้าประสงค์ของผู้ให้จารึก อย่างเช่นจารึก ตาเมือนธม 9 บอกถึงขอบเขตของปราสาทตาเมือนธม ขอบเขตนี้เป็นขอบเขตโบราณ ถ้าได้ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง อาจจะพอเห็นเป็นสังเขปได้

ภายในปราสาทประธาน
ภายในปราสาทประธาน

• ตัวอย่างเช่น ในบรรทัดที่ 7 บอกว่า “ทางทิศตะวันออกที่ดินมีไปจนถึงศิริเศวต ส่วนทางทิศใต้จนถึงพระวินายก” บรรทัดที่ 8 บอกว่า “ทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำโพเป็นเขตกั้นขวางอยู่ ทิศเหนือมีผาและแม่น้ำ” ขอบเขตเหล่านี้เป็นขอบเขตโบราณสมัยเก่าก่อนย่อมเป็นที่รู้กัน ปัจจุบันผ่านมานับเกือบ 1,000 ปี ย่อมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้แม่น้ำที่บอกก็น่าจะหาร่องรอยยากอยู่ เพราะเส้นทางน้ำย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพของป่าเขา และการรุกรานพื้นที่ของผู้คน  (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์ )

ก้อนหินที่ตัวเป็นโค ส่วนหัวเป็นสิง
ฐานที่ตั้งศิวลึงร์ ศิวลึงร์ ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์

 

หน้าต่างสองข้างจะเรียกตัวกันเป็นเหมือนเสาหน้าต่าง
ท่อโสมสูตรปราสาทตาเมือนธม
ฐานที่มีลวดลายสมบูรณ์
ปราสาทบริวาร
ลวดลายและร่องรอย

• ส่วนทางด้านตะวันออกและตะวันตก มีวิหาร 2 หลังสร้างด้วยศิลาแลง อาคารทั้งหมดมีระเบียงคดซึ่งสร้างด้วยหินทรายล้อมรอบ มีโคปุระทั้งสี่ด้าน โคปุระด้านใต้ มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีบันไดทางขึ้นจากเชิงเขาด้านนั้น นอกระเบียงคดทางด้านทิศเหนือมีสระน้ำเล็ก 2 สระ ซึ่งในปราสาทเขมรทั่วๆ ไปมักจะพบว่า มีสระน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใกล้ ๆ เสมอ คาดว่าคงเป็นเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำ และที่ลานริมระเบียงคดทางมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีศิลาจารึกภาษาขอม
• กล่าวถึงชื่อ พระกัลปกฤษณะ จึงสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายจำหลักต่างๆ ทำให้ทราบได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเก่าแก่กว่าโบราณสถานอีกสองแห่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน

ปราสาทบริวาร
บริเวณระเบียงคด
บริเวณระเบียงคด
ปราสาทบริวาร
บริเวณระเบียงคด
ปราสาทบริวาร
บริเวณระเบียงคด
บริเวณระเบียงคด
หินทรายสีชมพู
ปราสาทบริวาร
ภายในปราสาทบริวาร
ภายในปราสาทบริวาร
ต้นไม้ข้างๆปราสาทประธาน
ประติมากรรมที่หลงเหลือ
ปราสาทบริวาร
เจ้าหน้าที่ทหารไทยให้คำแนะนำ
ลานหิน
ประติมากรรมที่หลงเหลือ เห็นแล้วใจหาย
จิ๊กซอร์ประวัติศาสตร์
ประติมากรรมที่หลงเหลือ
บริเวณประตูระเบียงคด

 

บริเวณระเบียงคด

• หนึ่งในจารึกที่น่าสนใจคือ จารึกชื่อตาเมือนธม 3 เนื้อความมีทั้งคำสาปแช่งและให้พรคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปราสาทตาเมือนธมเนื้อหาเริ่มแรกกล่าวถึงการถวายสิ่งของ ทรัพย์สินต่างๆแด่เทพเจ้า ได้แก่ พระศิวะ และบอกชื่อบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปราสาทในสมัยเก่าก่อนนั้น และบอกถึงการถวายข้าทาสรับใช้ทั้งชายและหญิงมากมาย ความโดยสรุปตอนท้าย คือ ห้ามมิให้ผู้ใดเอาทรัพย์สินของปราสาทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คนที่ช่วยดูแลท่านขอพรให้ได้เสวยสุขในสวรรค์ ตราบเท่าที่พระพรหมยังมี 4 หน้า พระวิษณุยังมี 4 กร และพระศิวะยังมี 3 พระเนตร ส่วนคนที่ทำลายหรือลักทรัพย์ไปจากปราสาทตาเมือน ให้ได้ความทุกข์ในนรก ตราบเท่าที่พระพรหมยังมี 4 หน้า พระวิษณุยังมี 4 กร และพระศิวะยังมี 3 พระเนตร เช่นกัน

เกาหลัง

• สถาปัตยกรรมอันน่ามหัศจรรย์ของอาณาจักรขอมโบราณ ปราสาทตาเมือนธมถูกสร้างเป็นพระตำหนักพักผ่อนของกษัตริย์ขอมในยุคโบราณ ตั้งอยู่ริมถนนโบราณที่เชื่อมระหว่างเมืองที่ตั้งปราสาทนครวัด กับดินแดนที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบัน (ปราสาทตาเมือนธมตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน )
• น่าแปลกใจนะครับ ที่จารึกปราสาทตาเมือนธม เนื้อหาบางส่วนบอกอาณาบริเวณของพื้นที่ปราสาท ว่าทิศไหนจดด้านใด เป็นจารึกที่เกิดจากการขัดแย้งของผู้ครอบครองพื้นที่ในสมัยก่อน และยังมีคำสาปแช่งกำกับไว้ด้วย แม้เวลาจะผ่านมานับนาน ปราสาทก็ยังไม่อาจเป็นของใครได้อย่างชัดเจนคล้ายอยู่ในคำสาป.
• และยังมีการบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆ ไว้ในศิลาจารึก เล่าเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ซึ่งได้กล่าวถึงการถวายทรัพย์สินสิ่งของ ข้ารับใช้ชายและหญิง การให้พรคนดูแลรักษา และสาปแช่งคนที่ขโมยหรือทำลาย โดยประติมากรรม ยกตัวอย่างเช่น ยอดบัว ศิลาจารึก บันแถลง จำหลัก ทับหลัง ศิวลึงค์ ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์
• เรื่องของการถามหาเจ้าของที่แท้จริงของปราสาทตาเมือนธมคงยังไม่ได้ข้อยุติโดยง่าย เพราะทั้งสองประเทศถือแผนที่กันคนละฉบับ โดยฝั่งกัมพูชายึดแผนที่จากการปักปันเขตแดนหมายเลขที่ 23 ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส เมื่อครั้ง ปี ค.ศ.1908 ซึ่งระบุว่า ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือนธม ตั้งอยู่ในดินแดนกัมพูชา ส่วนปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ในดินแดนของไทย ขณะที่แผนชุด L 7017 ที่ฝ่ายไทยยึดถือ ปรากฎเส้นแบ่งเขตแดนคือ ตัวปราสาทตาเมือนธมอยู่ในเขตกัมพูชา และอีก 2 ปราสาท(ตาเมือนโต๊ดและตาเมือน) อยู่ในเขตไทย
• เรื่องปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาเมือน จะจบลงอย่างไร จะกลายเป็นประเด็นร้อนระหว่างไทย-กัมพูชาขึ้นมาอีกหรือไม่ คงต้องดูท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อไป
• โดยทางออกในเรื่องนี้ ผศ.ดร. กังวล คัชชิมา ยังย้ำข้อเสนอว่า บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างไทยกับกัมพูชา ถ้ายังไม่อาจปักปันเขตแดนกันได้ชัดเจน ควรเอาพุทธศาสนามาช่วยแก้ปัญหา อย่างสร้างวัดในบริเวณนั้น เพื่อใช้เป็นพุทธสถานร่วมกัน เป็นต้น
“พระสงฆ์เมื่ออยู่ด้วยกัน อย่างไรก็คงไม่ยิงกันแน่ๆ”


แบบจำลองปราสาทตาเมือนธม ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์

ภาพแบบจำลอง : คนสุรินทร์ดอทคอม (ทั้งของจริงและแบบจำลอง ทำให้เราได้เข้าใจถึงการออกแบบตัวปราสาทมากขึ้น)

เหตุการณ์ปราสาทตาเมือนธม มาจากมนต์คำสาปหรือไม่ ใครเล่าจะเป็นคนยืนยัน.

#SurinBiz #ATTAKORN


 • แผนที่และการเดินทาง
  • 
  การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางอำเภอปราสาทตามทางหลวงหมายเลข 214 จนมาถึงทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 24 ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 24 จนถึงสามแยกบริเวณนิคมปราสาท ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามป้ายบอกทางไปอำเภอพนมดงรัก ตามทางหลวงหมายเลข 2397 จนมาถึงแยกบริเวณ อบต. แนงมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข 224 จนพบป้ายบอกทางไปกลุ่มปราสาทตาเมือน

ลิงค์แผนที่ Google map


 • การเข้าชม
  เนื่องจากกลุ่มปราสาทนี้ตั้งอยู่ในเขตชายแดนประเทศไทย และเคยเป็นเขตอันตราย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าชม ควรติดต่อหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนหรือเจ้าหน้าที่ทหารไทย
 • เวลาเปิด-ปิด การเข้าชมกลุ่มปราสาทตาเมือนธม
  09.00 – 15.00 น. ควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการเที่ยวชมในการท่องเที่ยวชมปราสาท
 • สถานที่ติดต่อ : ติดต่อ อบต.ตาเมียง
  โทร. 044-508240 ต่อ 103
  โทรสาร. 044-508240 ต่อ 0,101
 • ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  Facebookb : Surinbiz #Attakorn
  IG : @surinbiz
  Like ID : Surinbiz