ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า125ปี..ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง

ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 125 ปี..ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง
ถนนสมันตประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  
พระโป้เซ้งไต่เต่ หรือ ไต่เต่เอี้ยจ๋อ

ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นภาษาฮกเกี้ยน ซึ่ง โป้ แปลว่า คุ้มครองรักษา
เจ้ แปลว่า ข้ามพ้นทุกข์ และเก้งแปลว่า ศาลเจ้า
ดังนั้น โดยรวมแปลว่า  ” ศาลเจ้าที่ช่วยคุ้มครองให้คนมีสุข คลาดแคล้วจากทุกข์ ”

ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 125 ปี..ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง

     

ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นอาคารที่ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายลีกาอ้วด เมื่อปีพ.ศ.2433
ซึ่งเมื่อสร้างอาคารเสร็จ ได้อัญเชิญองค์ พระโปเซ็งไต่เต่ หรือ ไต่เต่เฮี้ยจ้อ
จากเกาะปีนัง  มาประดิษฐานเป็นองค์พระประทาน

      

อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้ามีพระให้ไหว้ เคารพ สักการะ ถึง 8 จุด
โดยการจุดธูป 3 ดอก


นอกจากจะแก้ปีชงแล้ว ศาลเจ้ายังเป็นที่พึ่งของคนป่วย ไม่สบายด้วยโรคต่าง ๆ
มาสักการะ แล้วจะหายจากโรคภัยได้ทุกราย
เชื่อกันว่า องค์พระโปเซ้งไต่เต่ เป็นพระที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือมนุษย์
มีอิทธิฤทธิ์ช่วยให้คนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เมื่อคนเรามีสุขภาพดี ก็จะประสบความสำเร็จในการทำมาหากิน


ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 125 ปี….ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง

ศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวสตูล ที่อยากให้ทุกคนได้แวะมาไหว้ สักการะ