เขื่อนลำปะทาว สายน้ำแห่งภูแลนคา

เขื่อนลำประทาวตั้งอยู่ที่บ้านหลุบช้างพลาย ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ เป็นเขื่อนดินกั้นลำประทาว ประกอบด้วยเขื่อน 2 แห่งคือ เขื่อนบน ขนาดความจุน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตรและ เขื่อนล่าง ขนาดความจุน้ำ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับพื้นที่ อ.แก้งคร้อ และ อ.คอนสวรรค์ นอกจากนี้ยังจ่ายน้ำที่กักเก็บไว้ให้กับพื้นที่การเกษตร อ.แก้งคร้อ และ อ.เมืองชัยภูมิ รวมทั้ง ยังจ่ายน้ำไปยังเขตน้ำตกตาดโตน และส่งไปผลิตน้ำประปาของการประปาจังหวัดชัยภูมิ

เขื่อนบนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีห้วยลำประทาวที่กว้างใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีหาดทรายน้ำจืดที่น่าเที่ยวชมโดยเฉพาะยามเย็น ในอ่างเก็บน้ำลำประทาว ยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลาในกระชัง สามารถปรุงเป็นอาหารรสเด็ดที่ขึ้นชื่อได้แก่ ทอดมันปลาสลาด หรือที่รู้จักกันในนามของทอดมันปลากรายนั่นเอง

เขื่อนลำประทาว เป็นเขื่อนดินขนาดเล็กตั้งอยู่บนเทือกเขาดงพญาเย็น สามารถเดินทางขึ้นไปได้ 2 ทางคือ จาก ตัวเมืองชัยภูมิ ขึ้นไปทางน้ำตกตาดโตนและเมื่อถึงทางแยก ตาดโตน-บ้านท่ามะไฟหวานให้ขึ้นไปทาง บ.ท่ามะไฟหวาน อีกทางหนึ่งคือขึ้นจาก อ.แก้งคร้อ ผ่านไปทาง ต.โคกกุง สู่ ต.ท่ามะไฟหวาน ทางนี้ไกลหน่อย แต่เหมาะสำหรับคนที่มาจากทางขอนแก่น ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเจอภูมิทัศน์ที่สวยงาม แปลกตา เหมือน ไปเที่ยวภาคเหนือ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เพราะตั้งอยู่บนภูเขาสูงชาวบ้านแถบนั้น ทำอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม เช่น สวนลำใย สวนสัปปะรด สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง และไม้ผลพืชไร่ต่าง ๆ ลดหลั่นกันไปตามเนินเขาหลาย ๆ ลูก สวยงามแปลกตา

บริเวณเขื่อน เป็นดินทายภูเขาที่เนื้อละเอียดลาดเป็นทางยาวลงไปสู่ผืนน้ำ สามารถลงเล่นได้ มีแนวเชือกกั้นแสดงพื้นที่อันตรายน้ำลึก การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 35 กิโลเมตร จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2051 ไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโตน ก่อนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ประมาณ 500 เมตร มีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนลำประทาว (ป้ายบอกทางเดียวกับไปมอหินขาว) ที่ตำบลเก่าย่าดี ระยะทาง 17 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย

เดินทางอย่างไร

โดยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2051  จากตัวเมืองชัยภูมิ-เข้าเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ก่อนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม เลี้ยวซ้ายไปตำบลเก่าย่าดี ถึงบ้านหลุบช้างพลาย เลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำที่ลำปะทาว ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

ติดตามเราได้ที่ : Chaiyaphum City : ชัยภูมิ เมืองต้องห้ามพลาด