รู้จักสตูลต้องที่นี่..คฤหาสน์กูเด็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล ( คฤหาสน์กูเด็น )
ถนนสตูลธานี ซอย 5 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โทร 074-723140

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล จัดแสดงในคฤหาสน์กูเด็น ที่สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดี
หรือ ตวนกู บาฮุดดิน บินกูแมะ  เจ้าเมืองสตูล ในสมัย ร.5 ระหว่างพ.ศ.2441 – 2459
เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโดโรเนียล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่มิได้มาพักแรม ต่อมาจึงใช้เป็นบ้านพัก
จนสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปีพ.ศ.2484 ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น
หลังจากนั้นพ.ศ.2490 – 2509 ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล
ปลายปีพ.ศ.2509 ใช้เป็นโรงเรียนและเป็นสำนักงาน กอ.รมน.

คฤหาสน์กูเด็น ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ.2532

กรมศิลปากร ได้บูรณะปรับปรุงอาคารคฤหาสน์กูเด็น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 แล้วเสร็จปีพ.ศ.2542
และดำเนินการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล มาจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพิพิธภัณฑสถานเมื่อปีพ.ศ.2543

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างแบ่งเป็น  4 ส่วน มีระเบียง
ห้องโถงกลาง ห้องปีก 2 ข้าง และห้องโถงด้านหลัง มีบันไดขึ้นชั้นบน 2 ที่ห้องโถงกลาง
และห้องโถงหลัง ชั้นบนแบ่งเป็น 4 ส่วนเช่นกัน คือ มุขด้านหน้า ห้องโถงกลางและห้องปีก 2 ข้าง
ห้องด้านหลัง และดาดฟ้า

 

พระยาภูมินารถภักดี  ต้นตระกูล  “บินตำมะหงง”

  

ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล จัดแสดงเรื่องราวภูมิหลังของสตูลด้านต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์
ธรณีวิทยา  วิถีชีวิต  โบราณวัตถุต่าง ๆที่พบในจังหวัดสตูล

สามารถเข้าชมได้  ในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท
          : ต่างชาติ 50 บาท

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
ไปสตูลครั้งใด อย่าลืมแวะมาที่…พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์กูเด็น)