พระมหาเจดีย์ศรีจันทรา จังหวัดชัยภูมิ

พระมหาเจดีย์ศรีจันทรา อยู่ในพื้นที่ของ สำนักสงฆ์เขาจูมฆ้อง ในเขตอำเภอบ้านเขว้า ด้วยศรัทธา โดยท่านพระราชภาวนาวราจารย์ เจ้าคณะ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ศรัทธาและพุทธศาสนิกชน ลักษณะเจดีย์เป็นยอดประธาน ๓ ยอด ด้านล่างเป็นอาคารโล่งๆ มุขประตู4ด้าน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พื้นที่ตั้งอยู่บนเขา ชื่อว่า เขาจูมฆ้อง หรือเขาจอมจ้อง ทางเดินเป็นบันไดนาคขึ้นไปสักการะ

จุดชมวิวด้านบนด้านหนึ่งเป็นเขตติดต่ออำเภอภักดีชุมพล อีกด้านหนึ่งติดกับอำเภอหนองบัวแดง แนะนำและเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาเที่ยวชม

มหาเจดีย์ศรีจันทราวัดเขาจูมฆ้อง (หรือจูมจ้อง) ตั้งอยู่ที่ ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
(พิกัด @15.9011695,101.7650386)

ขอบคุณรูปภาพโดย : Ozone Coffee