สบายๆที่ตลาดSaturday

ถนนคนเดินทุกวันเสาร์
ของเมืองสตูล ร่มรื่น น่ากิน น่าเดิน ตลาดSaturday


ถนนเส้นนี้ ทุกวันเสาร์ ช่วงเย็น ๆ จะกลายเป็นถนนคนเดินของชาวสตูล มาเนิ่นนาน


ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”


ถนนคนเดินข้างๆมัสยิดมำบัง และหอนาฬิกา เริ่มเมื่อแดดร่มลมตก จนถึงราว ๆ 3 ทุ่ม
เป็นแหล่งรวมสินค้ามือสอง สินค้าทำมือและอาหารการกินที่หลากหลาย
เหมาะแก่การเดินเล่น ออกกำลังกาย ชมวิว กินลม อิ่มท้องและสบายกระเป๋า


ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”

ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”

ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”

ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”

ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”

ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”

ถนนคนเดินทุกวันเสาร์   “ตลาดSaturday”