บ้านปูส้มตำ

ร้านส้มตำปู
ตั้งอยู่ที่
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ามกลางสวนลิ้นจี่ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นลิ้นจี่

บรรยากาศนั่งสบายๆ ไม่ร้อน ท่ามกลางสวนที่มีคูคลองมีน้ำมีปลา ช่วยสร้างบรรยากาศในการนั่งรับประทานได้เป็นอย่างดี

เป็นร้านพื้นบ้าน  ราคาอาหารก็บ้านๆ ที่สำคัญ…หากจะมาเป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อล่วงหน้า

โทร.๐๘๑-๘๕๖-๖๘๓๒ ,๐๘๖-๘๐๑-๐๑๔๙ , ๐๙๕-๘๘๔-๔๗๔๔